BUDOWA

Laminy to białka należące do rodziny filamentów pośrednich typu V. Podobnie jak inne filamenty pośrednie, laminy charakteryzują się trójczęściową strukturą. Zawierają one wysoce konserwatywną a-helikalną centralną domenę rdzeniową (ang. rod domain), krótką N-terminalną domenę głowową (ang. head domain) oraz C-terminalną domenę ogonową. Rdzeniowa domena centralna zawiera cztery a-helikalne zwoje (coil 1a, coil 1b, coil 2a, coil 2b) oddzielone od siebie krótkimi niehelikalnymi sekwencjami linkerowymi (L1, L12, L2) W części ogonowej białka występuje konserwatywny sygnał kariofilowy (ang. nuclear localization signal, NLS), wysoce konserwatywna domena Ig-fold (ang. immunoglobulin-fold domain), a także podlegający potranslacyjnym modyfikacjom motyw CaaX (C-cysteina, a-aminokwas alifatyczny, X-dowolna reszta aminokwasowa) (wyjątkiem są laminy C, nie posiadające motywu CaaX).
Schemat budowy lamin
Na rysunku oznaczono cztery a-helikalne zwoje (1A, 1B, 2A, 2B) domeny centralnej, sygnał kierujący do przedziału jądrowego (NLS), domenę Ig-fold oraz motyw CaaX.
Laminy niespolimeryzowane występują w postaci dimerów, mogą one polimeryzować w struktury typu: głowa do ogona lub poprzez antyrównolegle ułożone dimery tworzą tetramery polimeryzujące w grubsze włókna. Filamenty laminowe są zorganizowane w trójwymiarową sieć blaszki jądrowej, zapewniającą mechaniczną podporę dla otoczki jądrowej i ochronę dla materiału genetycznego [Herrmann i Aebi, 2004 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15189158]..
Projekty i aktualności:
Projekt finansowany ze środków Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji projektu 'Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne' - BioMed (POIG.01.01.02-02-003/08) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2).