PARTNERZY BIAŁKOWI LAMIN

Potwierdzono istnienie interakcji lamin z wieloma integralnymi białkami wewnętrznej błony jądrowej (emeryna, MAN1, LBR, otefina, YA, białka z rodziny LAP1 oraz LAP2, nespryna-1α, białka kompleksu porowego i kompleksu LINC) oraz białkami nukleoplazmatycznymi pełniącymi różnorakie funkcje w komórce, takimi jak dimer histonów H2A i H2B, jak również LAP2α, pRB, MOK2, c-Fos, ERK-1/2, SREBP-1, aktyna jądrowa, kinaza PKCa, białko NARF, składniki kompleksu polimerazy RNA II oraz antygen proliferacyjny PCNA i czynnik replikacyjny RFC [Zaremba-Czogalla M i wsp., 2010 http://www.pbkom.pl/pbkom/tom37/3700sppl.htm].


Projekty i aktualności:
Projekt finansowany ze środków Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji projektu 'Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne' - BioMed (POIG.01.01.02-02-003/08) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2).