Terapia genowa

W ramach opracowania metody leczenia wybranej typowej laminopatii planuje się przygotowanie terapii genowej dla najbardziej typowego typu choroby (np. dystrofii typu EDMD). Po oszacowaniu molekularnego mechanizmu pojawiania się fenotypu chorobowego zostanie dokonany wybór układu modelowego do badań. Po opracowaniu koncepcji strategii, sposobu terapii, zaprojektowaniu leku genetycznego i metody jego wprowadzenia zostaną one przetestowane w układzie modelowym hodowli komórkowej. Po optymalizacji procedur i nośnika leku w testach na hodowlach komórkowych zostaną przeprowadzone wstępne testy na zwierzęcym układzie modelowym. Planuje się opracowanie nośnika leku genetycznego ukierunkowanego na komórki mięśniowe i komórki macierzyste do wykorzystania w terapii genowej laminopatii.
Projekty i aktualności:
Projekt finansowany ze środków Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach realizacji projektu 'Biotechnologia i zaawansowane technologie medyczne' - BioMed (POIG.01.01.02-02-003/08) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.1.2).